Wojciech Jan Chmielewski

architekt, inżynier, emerytowany profesor Politechniki Krakowskiej, członek Komisji Urbanistyki i Architektury PAN, autor artykułów i książek o regionalizmach we współczesnej architekturze.