Ola Hnatiuk

Ola Hnatiuk

Prof. Ola Hnatiuk jest ukrainistką, tłumaczką, eseistką i pisarką, popularyzatorką kultury ukraińskiej. W latach 2006–10 była radcą ambasady RP w Kijowie. Obecnie pracuje w Instytucie Slawistyki PAN i w Studium Europy Wschodniej UW.