Robert Migas-Mazur

Społecznik, stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi