Jan Rulewski

Jan Rulewski

Działacz pierwszej "Solidarności", uczestnik Bydgoskiego Marca 1981, w stanie wojennym internowany. Wyszedł z więzienia po 2,5 roku, zostając taksówkarzem. W latach 1991-2001 był posłem na Sejm (pierwszej kadencji - z listy związkowej, drugiej - z listy Unii Demokratycznej, trzeciej - z listy Unii Wolności). W latach 2007-2019 - senator RP.