Piotr Augustyniak

filozof i pisarz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor m.in. książki „Jezus Niechstystus" oraz podcastu Kairos.