Adam Kalbarczyk

Adam Kalbarczyk

Etyk, filozof, twórca Międzynarodowych Szkół im. I. J. Paderewskiego