Wojciech Bonowicz

Autor tomu poetyckiego „Wielkie rzeczy" (Wydawnictwo a5), jest laureatem Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO (2022) realizowanej przez KBF ze środków Gminy Miejskiej Kraków