Julia Aug

Julia Aug – popularna rosyjska aktorka i reżyserka filmowa i teatralna. Jej dziadek był estońskim komunistą, po rewolucji był działaczem partyjnym, służył w NKWD, rozstrzelany w Wielkiej Czystce w 1937 r.