Szymon Malinowski

Prof. Szymon Malinowski jest fizykiem atmosfery i dyrektorem Instytutu Geofizyki UW. Przewodniczący zespołu ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN. Na stronie „Nauka o klimacie” popularyzuje wiedzę o globalnym ociepleniu i klimacie.