Jeremi Ochab

Doktor fizyki z Zakładu Teorii Układów Złożonych Instytutu Fizyki Teoretycznej UJ