Magdalena Babiszewska

Dr Magdalena Babiszewska - biolożka, antropolożka, muzykolożka. Członkini European Anthropological Association i zespołu popularyzatorskiego Rzecznicy Nauki, autorka bloga o psychologii ewolucyjnej „Z betonowej dżungli". Prowadzi finansowany przez Narodowe Centrum Nauki projekt „Mleko Mamy+", w którym bada, co sprawiło, że mamy tak duże mózgi.