Edith Heard

Dyrektor Naczelna Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL)