Helena Dalli

Helena Dalli

Helena Dalli - komisarz europejska ds. równości