Mikhal Dekel

Mikhal Dekel

Profesor literatury. Zajmuje się Bliskim Wschodem, wykłada literaturę angielską w City University of New York Graduate Center i City College of New York, gdzie kieruje też Rifkind Center for Humanities and the Arts