Maciej Nowakowski

Maciej Nowakowski

Do „Gazety Wyborczej” w Olsztynie przyszedł w 1999 r. Zajmował się tematami oświatowymi. Choć w kolejnych latach pisał też o komunikacji, architekturze, zabytkach czy służbie zdrowia, to jednak edukacja pozostała jego największą pasją. Po sześciu latach pracy został sekretarzem redakcji, a w 2007 r. naczelnym „Wyborczej” w Olsztynie. Pozostał nim do 2020 r., gdy objął funkcję zastępcy redaktor naczelnej stołecznej redakcji „Wyborczej”.