Krzysztof Drozdowski

Pracuje na Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmuje się aparaturą naukową. Studiował też fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, a także Politechnice Warszawskiej. Od lat pasjonuje się meteorologią. Ukończył podyplomowe studium meteorologii na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się szczególnie tradycyjną synoptyką, jaką praktykowano przed upowszechnieniem się modeli numerycznych oraz zmianami klimatu wywołanymi przez człowieka. Działa na rzecz powstrzymania katastrofy klimatycznej w organizacji społecznej FOTA4climate. Inną jego pasją jest ochrona przyrody. Ukończył podyplomowe studia ochrony przyrody na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Działa w Sudeckim Towarzystwie Przyrodniczym. Szczególnie interesuje go ochrona torfowisk. Ostatnio fascynuje się też dendrologią i arborystyką, zwłaszcza ochroną drzew sędziwych i drzew w miastach oraz promocją rodzimych gatunków. Intensywnie dokształca się w tej dziedzinie.