1
Jacek Wasilewski

Jacek Wasilewski

Dr habilitowany nauk politycznych, medioznawcza, dziennikarz, pisarz