Krzysztof Ruchniewicz

Krzysztof Ruchniewicz

prof. zw. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, Dyrektor CSNE, Kierownik Katedry Historii Najnowszej, Uniwersytet Wrocławski