1
Jacek Barcik

Jacek Barcik

Dr hab. Jacek Barcik, prof. Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk Prawnych