Jeremy Shapiro

dyrektor ds. badań w Europejskiej Radzie Spraw Zagranicznych (ECFR). Wcześniej był specjalnym doradcą asystenta sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji w Departamencie Stanu USA.