1
Andrzej Rychard

Andrzej Rychard

Autor jest dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.