Felix Ackermann

Felix Ackermann

Absolwent Uniwersytetu Viadrina oraz London School of Economics. Od 2016 r. w ramach projektu naukowego Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie pracuje nad tematem „Historia więziennictwa Rzeczypospolitej w czasach rozbiorów”.