Michael Meyer-Resende

Michael Meyer-Resende

Michael Meyer-Resende – dyrektor wykonawczy w Democracy Reporting International, berlińskiej organizacji pozarządowej promującej partycypację polityczną