Wojciech Ciszewski

Wojciech Ciszewski

Dr hab. Wojciech Ciszewski jest prawnikiem i filozofem, adiunktem w Katedrze Teorii Prawa UJ. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problemach etycznych w prawie i polityce.