Blanka Rogowska

Blanka Rogowska

Blanka Rogowska, doktor nauk politycznych, dziennikarka łódzkiej redakcji "Wyborczej", zajmująca się tematyką społeczną, w szczególności sprawami kryminalnymi oraz polską policją.