Grzegorz Hryciuk

Grzegorz Hryciuk

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk, zajmuje się narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., historią Rosji i ZSRR oraz stosunkami polsko-radzieckimi i polsko-rosyjskimi.