Jan Jakub Tatarkiewicz

adiunkt w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie