Borys Martela

Borys Martela pracuje w Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów