1

Anna Kołtunowicz

Wiceprezeska Fundacji Agora, szefowa Centrum Premier Czerska 8/10